Odsherreds Landboforenings Jubilæumsfond

Odsherreds Landboforenings Jubilæumsfond

Uddannelse og information for medlemskredsen samt uddeling af legater til unge landmænd under uddannelse. Ansøger skal have sin oprindelse i Odsherred. Ansøgning om legat fremsendes sammen med cpr. nr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar