ehlenschläger – Tegner’s Stipendiefond

Öehlenschläger - Tegner´s Stipendiefond

Stipendiet kan søges af studerende ved Københavns Universitet eller andre højere
læreanstalter i København, og skal benyttes til studierejse til et nordisk universitet eller højskole.
Yderligere oplysninger: Der lægges vægt på at ansøgeren under studieopholdet bor i et andet land, samt til ansøgerens tilknytning til akademisk foreningsliv.
Stipendiemodtagerne skal efter studierejsens gennemførelse indsende en kort beretning herom til fondets kuratel.
Fondens administrator er ukendt

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar