ster-Jørgensen og Rømhild Andersen Fonden

Øster-Jørgensen og Rømhild Andersen Fonden

Støtte til medicinske forskningsformål gennem uddeling fra fondens indtægter. Kan kun søges efter opslag i Ugeskrift for Lægers elektroniske legatfortegnelse, hvori forskningsområdet opslås for hvert års uddeling. Der uddeles årligt ca. 60.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar