stervold Sogns Legat til Minde om Toldassistent Ussing og Hustru Helene Ussing og om Fru Ingeborg Hansen

Østervold Sogns Legat til Minde om Toldassistent Ussing og Hustru Helene Ussing og om Fru Ingeborg Hansen

Yder huslejehjælp til værdige og trængende enlige personer, fortrinsvis kvinder boende i byggeforeningshuse i Esajas Sogn (Østervold Sogn). Findes der ikke længere ansøgere nok af nævnte kategori, kan der ydes støtte til velgørende formål af anden art til værdige og trængende enlige personer, fortrinsvis kvinder, boende i Esajas Sogn (Østervold Sogn). Yder understøttelse til værdige og trængende enlige mennesker og/eller ægtepar, fortrinsvis med bopæl i Østervold Sogn. Ansøgningsskema rekvireres på kirkekontoret. På grundlag af indstilling fra kirkens præster beslutter menighedsrådet, hvilke ansøgninger der vil blive imødekommet. Der er så mange ansøgere fra sognets beboere, at udensogns ansøgere ikke kommer i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar