strup Fonden Østrup Brugsforenings Støttefond

Østrup Fonden Østrup Brugsforenings Støttefond

Støtter aktiviteter af almen karakter i Østrup by og dettes naturlige opland, herunder Gislum-Vognsild sogne. Ansøgningsfrist opslås i lokalavisen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar