Officerernes Ridesportsforening og Hesteforsikringsfond af 1966

Officerernes Ridesportsforening og Hesteforsikringsfond af 1966

Støtte til officerers deltagelse i ridekonkurrencer ved at give tilskud til afholdte udgifter i forbindelse med officerers deltagelse i ridekonkurrencer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar