O.H.F. og A. J-E. Heilmanns Fond

O.H.F. og A. J-E. Heilmanns Fond

Fondens formål er følgende (i anførte prioritetsorden): 1) at bidrage til yngre forstkandidaters videreuddannelse, 2) at uddele legater og støtte fællesprojekter til gavn for skovbrugsstuderende ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, 3) at bidrage til forskningsvirksomhed indenfor skovbrugssektoren, 4) endvidere at yde støtte til opgaver, der generelt skønnes at have en substantiel betydning for skovbrugserhvervet og/eller dets udøvere. Ansøgninger (i 5 eksemplarer) skal indsendes inden afrejse. Fonden opslåes i Jord og Viden og KVLs Mosaik. Se hjemmeside. Ansøgninger skal vedlægges budget og stiles til fonden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar