Oldermand, slagtermester Peter Ryholts Legat

Oldermand, slagtermester Peter Ryholts Legat

Lige år: Til forskning af kroniske sygdomme, fortrinsvis gigt. Ansøges efter opslag på hjemmesiden. Ulige år: Legatmidlerne er lagt ind i en samlet pulje til økonomisk støtte til gigtramte. Legatet kan ikke søges særskilt men søges gennem Gigtforeningen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar