Oldermand Wilhelm Andersen og Hustrus Legat

Oldermand Wilhelm Andersen og Hustrus Legat

Til uddannelse af unge svende og lærlinge indenfor sadelmager- og tapetsererfaget. Ansøgere må godtgøre, at de opfylder legatfundatsens bestemmelser om i skolen og i læretiden at have vist flid og gode anlæg, derunder en retskaffen vandel. Attester og anbefalinger vedlægges. Der uddeles ca. 200.000 kr. Uddeles i forbindelse med svendeprøvernes afslutning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar