Ole Kirks Fond

Ole Kirks Fond

Fonden skal være almennyttig og almenvelgørende og yde støtte til fremme af menneskers vel, deres uddannelse og udfoldelse kulturelt etc.
Yderligere oplysninger: Fonden yder ikke støtte til enkeltpersoner.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar