Olga Thorgils Legat for enlige kvinder i Slagelse Kommune

Olga Thorgils Legat for enlige kvinder i Slagelse Kommune

Legater til enligt stillede kvinder i Slagelse, der enten er døtre af borgere i Slagelse eller har boet i Slagelse i mindst 10 år.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar