Omnia-Fonden oprettet af Einar og Ellen Jensen

Omnia-Fonden oprettet af Einar og Ellen Jensen

Støtte velgørende formål af social karakter og videregående uddannelse af unge handelsfolk indenfor emballagebranchen eller teknikere/arbejdere indenfor emballagebranchen. Tilskud til forskning og forsøg indenfor branchen.
Yderligere oplysninger: De til rådighed værende midler anvendes ifølge legatets fundats således: ¯Halvdelen efter bestyrelsens skøn til sociale formål, herunder bl.a. legatuddeling til værdige og egnede personer ramt af sygdom, eller som uden egen
skyld har fået indskrænket deres indtjeningsmuligheder, idet det dog i alle tilfælde er en betingelse, at legatmodtageren er i økonomisk trang, og den resterende halvdel til legatuddeling til uddannelse af unge handelsfolk, teknikere eller arbejdere indenfor emballagebranchen, eller som tilskud til forskning og forsøg, som har til formål at videreudvikle teknikken indenfor denne branche.® Ansøgning må bilægges fornøden dokumentation for påberåbte forhold, eksempelvis sygdom, uddannelse. Økonomisk trang må dokumenteres med kopi af selvangivelse. Frankeret svarkuvert skal vedlægges. Fortrinsberettigede er kvalificerede personer, der er blevet ansat i Omniakapsler A/S (Metropak A/S), før Einar Jensen den 24. juli 1968 afhændede virksomheden, disses enker eller børn, såfremt det fornødne ansættelsesforhold dokumenteres. Legatet kan oppebæres flere på hinanden følgende år, men der skal søges på ny hvert år. Legatet kan kun søges efter forudgående indkaldelse af ansøgninger gennem diverse dagblade medio maj.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar