Operasangerinde Betty Bevals Legat

Operasangerinde Betty Bevals Legat

Støtter uddannelse i og udøvelse af operasang i Danmark, særlig italiensk operakunst, subsidiært liedkunst og lignende vokalkunst, derunder evt. støtte til afholdelse af koncerter, hvor der helt eller væsentligst fremføres vokalkunst af nævnte art, som legatstifteren i sin karriere har fundet særlig glæde ved. Fortrinsberettigede til legatportionerne skal være elever af legatstifteren på betingelse af, at disse har vist talent og enten er uformuende eller i hvert fald ikke uden økonomisk støtte vil være i stand til at gennemføre deres uddannelse i eller udøvelse af den nævnte kunstart. Ansøgningsfrist annonceres i dagspressen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar