Organist Juliane Charlotte Nielsens Mindelegat

Organist Juliane Charlotte Nielsens Mindelegat

Legatkapitalens afkast skal anvendes til socialt almenvelgørende formål, nemlig som hjælp til selvhjælp for unge ved bekostning af videre uddannelse på diverse læreanstalter, højskoler og lignende. Legatportionerne vil mellem lige kvalificerede ansøgere udelukkende blive tildelt unge fra hjem i eller med lignende tilknytning til Nim og Underup sogne. Der uddeles årligt ca. 19.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar