Ormslev Børnehjems Mindefond, Århus

Ormslev Børnehjems Mindefond, Århus

Yder støtte til tidligere elever i Ormslev Børnehjem til videreuddannelse eller andre formål, hvortil støtte fra det offentlige ikke kan opnås. Nuværende eller tidligere elever i døgninstitutioner til samme formål som ovenfor anført. Såfremt der ikke kommer tilstrækkelige og kvalificerede ansøgninger til ovennævnte formål, kan fonden i begrænset omfang yde legater til børn og unge, og hvor offentlig støtte, helt eller delvis, ikke kan opnås. Ansøgninger skal indeholde fyldestgørende dokumentation for ansøgernes behov. I dokumentationen bør indgå anbefaling/attestation fra institutionsledere eller andre personer, der har et godt kendskabn til ansøgeren. Der uddeles årligt ca. 250.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar