Ortopæd-kirurgisk Forskningsfond i Århus

Ortopæd-kirurgisk Forskningsfond i Århus

At yde støtte til fremme af eksperimentel ortopædkirurgisk forskning af enhver art, herunder med erhvervelse af forskningsapparatur. Anskaffelse af forsøgsdyr,
betaling til evt. lønnet medhjælp og til studierejser.
Yderligere oplysninger: Ansøgning i 3 eksemplarer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar