Oticon Fonden – William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond

Oticon Fonden - William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond

Yder økonomisk støtte til: 1) Projekter, der beskæftiger sig med at forbedre livskvaliteteten for børn og voksne gennem uddannelse, sociale aktiviteter, anvendelse af ny informationsteknologi. 2) Publikationer, konferencer og kampagner, som søger at udbrede kendskabet til hørelse og høretab blandt forskere, professionelle audiologer og i offentligheden. 3) Uddannelse og anden indsats, som har til formål at hindre og afhjælpe høretab. 4) Forskningsprojekter inden for audiologi, psykoakustik, psykologi og sociologi. 5) Forskningsprojekter, konferencer, publikationer og andre metoder, der har til formål at udbrede kendskabet til audiologi og høreapparater, specielt rettet mod børn. 6) Stipendier til unge forskere, der ønsker at arbejde på Oticons forskningscenter Eriksholm eller forskere med eget projekt, der er på linie med Oticon Fondens formål. 7) Metoder, der bidrager til at sikre, at Oticons medarbejdere får en tryg fremtid og et godt arbejdsklima gennem uddannelseslegater, jubilæumslegater og kulturelle aktiviteter. Tillige ydes støtte til almene erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale, uddannelsesmæssige og kunstneriske formål og navnlig med sigte på at bidrage til dansk ungdoms uddannelse. Ansøgningsskema er ikke obligatorisk

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar