Otto Bruun’s Fond Nr 2

Otto Bruun´s Fond Nr 2

At virke til fordel for dansk industri, forskningsarbejde indenfor industrien, samt støtte til institutioner, foretagender eller personer. At yde støtte til unges uddannelse. Velgørende formål og andre formål af almen, samfundsmæssig betydning.
Yderligere oplysninger: At virke til fremme af dansk industri derved, at de gennem fonden indvundne midler med respekt af de i nærværende fundats indeholdte bestemmelser anvendes til gavn for dansk industri, dels som hjælp til forskningsarbejde, der af fondets bestyrelse skønnes at have betydning for industrien, og dels som støtte til institutioner, foretagender eller personer, hvis virksomhed af fondets bestyrelse skønnes at have lignende betydning. Endvidere ydes der støtte til unges uddannelse, hvortil det ikke kræves, at der foreligger trang. Velgørende formål og andre formål af almen, samfundsmæssig betydning støttes ligeså.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar