Otto Bruuns Fond

Otto Bruuns Fond

Fonden skal virke til fremme for dansk industri, herunder støtte af iværksætteres/opfinderes udvikling af industrielle opfindelser, dels som hjælp til forskningsarbejde, der af bestyrelsen skønnes at have betydning for industrien, dels som støtte til institutioner, foretagender eller personer, hvis virksomhed af bestyrelsen skønnes at have lignende betydning. Fondens midler kan også anvendes i velgørende øjemed, som støtte til unges uddannelse, samt til andre formål af almen, samfundsmæssig betydning. Ansøgningsskema kan hentes på fondens hjemmeside. Der kræves ikke skema ved ansøgninger vedr. ´Støtte til unges uddannelse´.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar