Overhofmesterinde, frøken Louise Grevenkop-Castenskiolds Legatstiftelse

Overhofmesterinde, frøken Louise Grevenkop-Castenskiolds Legatstiftelse

Til udbetaling til testamentariske rentenydere, udbyttet forbeholdt Hørbygaards ejer, vedligeholdelse af Hørbygaard, opførelse af nye bygninger eller lignende, samt til uddeling mellem værdigt trængende beboere i Hørby og Udby sogne. Kan kun søges efter offentlig indkaldelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar