Overinspektør Peter Sommer Petersen og hustru Elmine Sommer Petersen, født Winthers familielegat

Overinspektør Peter Sommer Petersen og hustru Elmine Sommer Petersen, født Winthers familielegat

Til ubemidlede patienter, der lider af følgerne af blodprop ved hjertet. Legatet
kan fortrinsvis søges af medlemmer af en af stifternes slægt, uanset hvor disse er bosiddende. Legatet kan også søges af personer i Næstved og omegn.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar