Overkammerherre Waldemar Tully von Oxholm og hustrus Fond

Overkammerherre Waldemar Tully von Oxholm og hustrus Fond

Fremme af samfundsnyttige og velgørende formål.
Yderligere oplysninger: Uddeling sker 2 gange årligt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar