Overlæge, dr. med. Alfred Helsted og hustru, dr. med. Eli Møllers Legat

Overlæge, dr. med. Alfred Helsted og hustru, dr. med. Eli Møllers Legat

Til Fru Jutta Bojsen Møllers Legat. Til Kvinderegensen. Til hjælp til enligt stillede, trængende gamle. Til hjælp til medicinske kandidater, kvindelige eller mandlige, til videreuddannelse. Medlemmer af legatstifterens slægt har fortrinsret, når de i øvrigt opfylder betingelserne. Ansøgninger skal indeholde udførlige og attesterede oplysninger. Kan kun søges efter offentlig indkaldelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar