Overlæge Dr. Med. Torben Geills Fond

Overlæge, dr. med. Torben Geills Fond

Kan tildeles en forsker, som arbejder ved en dansk institution med klinisk geriatrisk eller gerontobiologisk forskning. Legatmidlerne kan i almindelighed ikke anvendes som tilskud til rejseaktiviteter. Legatsummen på 50.000 kr. vil evt. kunne deles mellem flere ansøgere. Ansøgningen skal indeholde ansøgerens curriculum vitae, detaljeret redegørelse for projektet og dets budget og tidsramme.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar