Overretssagfører Alfred Olsen og hustru Maria Magdalene, født Ellebyes Mindelegat

Overretssagfører Alfred Olsen og hustru Maria Magdalene, født Ellebyes Mindelegat

Til trængende - fortrinsvis til trængende enker og børn af medlemmer af frimurerlogen Egin Rønne. Kun ansøgninger vedlagt frankeret svarkuvert besvares.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar