Overretssagfører Danjelsens Legat til understøttelse for unge mænd til uddannelse til deres livsgerning

Overretssagfører Danjelsens Legat til understøttelse for unge mænd til uddannelse til deres livsgerning

Understøttelse til uddannelse.
Yderligere oplysninger: Den ene halvdel uddeles i to lige dele til to unge mænd eller kvinder, der studerer ved et universitet i Danmark, og som er dimitterede som studenter fra et gymnasium i Horsens Kommune, således at der foretrækkes juridiske studenter. Den anden indtægtshalvdel skal i to lige dele tilfalde to fra Horsens Statsskole
eller Borgerskolen i Horsens eller fra den af de to skoler, der måtte træde i stedet herfor, udgåede unge mænd eller kvinder, som uddanner sig i handelsfaget,
eller som håndværkere eller polyteknikere, og som vil benytte understøttelsen til hjælp til videre uddannelse ved en handelshøjskole eller en teknisk dagskole, ved den polytekniske læreanstalt i København eller ved en tandlægehøjskole eller andre højere uddannelsessteder. Ved uddelingen af samtlige uddannelseslegater skal pågældende ansøgere ved attest fra deres skole eller på anden efter legatetbestyrelsens skøn fyldestgørende måde godtgøre at være kvalificerede til at modtage legatet til understøttelse til hjælp til videre uddannelse ved de nævnte læreanstalter. Legatportionerne skal fortrinsvis
tildeles sønner eller døtre af håndværkere eller handlende i Horsens under hensyn til ovennævnte regler. Den, der har fået legatet, beholder dette, så længe han eller hun benytter det i det øjemed, hvori det gives ham eller hende, i hvilken henseende legatbestyrelsens bestemmelse er afgørende, dog ikke i længere tidsrum end 5 år.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar