Overretssagfører Knud Scott Deichmann og fru Elsa Deichmanns Legat

Overretssagfører Knud Scott Deichmann og fru Elsa Deichmanns Legat

Til ældre advokater, advokatenker eller døtre af advokater ydes 2/3 af legatets udbytte. 1/3 til støtte og fremme af advokatstanden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar