Overretssagfører Ludvig Schwensen og hustru Henriette, født Binzers Mindelegat

Overretssagfører Ludvig Schwensen og hustru Henriette, født Binzers Mindelegat

Oprettet af pens. tegnelærer Harald Iver Schwensen, Ole Olsens Alle 19, Hellerup, død den 5/10 1955. Til medlemmer af afdødes slægt, fortrinsvis efterkommere i lige nedstigende linie efter stifterens farfar, godsforvalter og møller Peter Schwensen, født 8/2 1756, død 5/9 1808.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar