Overretssagfører P.A. Hansens Legat til Studenter fra Vordingborg og Omegn samt Møen

Overretssagfører P.A. Hansens Legat til Studenter fra Vordingborg og Omegn samt Møen

Studiehjælp under læsning ved Københavns Universitet eller Den Polytekniske Læreanstalt Danmarks Tekniske Højskole.
Yderligere oplysninger: Legat til studenter fra Vordingborg Gymnasium eller studenter fra Vordingborg og
omegn samt Møn, der har taget eksamen andetsteds, som studerer ved Københavns Universitet eller Polyteknisk Læreanstalt, Danmarks Tekniske Højskole, evt. til kandidater fra Vordingborg eller omegn til videnskabelige studier. Ansøgningen må indeholde oplysning om økonomiske forhold og studieforhold samt bilagt bekræftet afskrift af eksamensbeviser.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar