Overretssagfører Rigenstrup og Valborg Rigenstrups Mindelegat (Fond)

Overretssagfører Rigenstrup og Valborg Rigenstrups Mindelegat (Fond)

Legater til juridiske studerende ved Københavns Universitet, således at de mest lovende og mest trængende foretrækkes. Ansøges efter opslag på hjemmesiden. Ansøgningsskema kan udprintes fra hjemmeside. Kun tildelte legatmodtagere kontaktes af SU-kontoret.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar