Overretssagfører Sigurd Jacobsens Mindelegat

Overretssagfører Sigurd Jacobsens Mindelegat

Støtte til studieophold ved et udenlandsk universitet eller tilsvarende højere læreanstalt, fortrinsvis inden for området: humaniora inden for en europæiske kulturkreds. I følge fundatsen skal legatet anvendes til studieophold, for en periode af mindst et halvt år, ved et udenlandsk universitet eller tilsvarende højere læreanstalt. Idet formålet skifter hvert andet år inden for de givne rammer, kan skema først rekvireres ved skriftlig henvendelse vedlagt frankeret svarkuvert til administrator efter bekendtgørelse i Universitetsavisens decembernummer. Skema indsendes i udfyldt stand med 2 kopier. Såfremt ansøgerne ikke har modtaget svar på legatansøgningen senest 1. august vil dette være at betragte som afslag.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar