Overværkmester Niels A. Høgh’s Uddannelseslegat

Overværkmester Niels A. Høgh´s Uddannelseslegat Studiestøtte til faglærte snedkere (svende, arbejdsledere og mestre). Legatet kan søges til videreuddannelse som produktionsteknisker, træteknikser, ingeniør eller arkitekt samt til videregående specialekurser af kortere varighed og kan gå til såvel kursus eller skoleophold i Danmark som i udlandet (herunder foretagelse af studierejser i udlandet). Ansøgere, der ikke modtager svar, er ikke kommet i betragtning. [PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar