P. A. Messerschmidt og Hustrus Fond

P. A. Messerschmidt og Hustrus Fond

Støtte til: 1. udforskning og bekæmpelse af sygdomme, 2. fysisk og psykisk handicappede via foreninger og private institutioner, og 3. Ansgarstiftelsen. Hver af de 3 grupper får 1/3 af det årligt udloddede beløb (pt. i alt ca. 900.000 kr.). Udlodningen sker i december. Ansøgere, som ikke har fået besked den 15. januar, har ikke modtaget udlodning. Gruppe 1: Ansøges ifølge opslag i Ugeskrift for Læger i september eller oktober. Gruppe 2: Ansøgninger modtages 1.-30. oktober. Ansøgninger skal være i 3 eksemplarer og indeholde kopi af seneste årsregnskab. Private personer samt foreninger og institutioner med lokalt formål kommer ikke i betragtning. Gruppe 3: Ansøgning ikke nødvendig.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar