P. Breinholt og hustrus Legat til fordel for værdigt trængende konfirmander i Esbjerg kommune og Th. Dahl og hustrus udstyrslegat for fattige konfirmander i Esbjerg

P. Breinholt og hustrus Legat til fordel for værdigt trængende konfirmander i Esbjerg kommune og Th. Dahl og hustrus udstyrslegat for fattige konfirmander i Esbjerg

Renteindtægten uddeles hvert år før konfirmation til værdigt trængende konfirmander, hjemhørende i Esbjerg kommune.
Yderligere oplysninger: Skatteattest fra Esbjerg Kommune skal vedlægges ansøgningen. Ansøgning påtegnes af konfirmationspræsten eller vedlægges konfirmationsattest og sendes til sognepræsten ved Vor Frelsers Kirke.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar