P. Breinholt og hustrus Legat til fordel for værdigt trængende konfirmander i Esbjerg kommune og Th. Dahl og hustrus udstyrslegat

P. Breinholt og hustrus Legat til fordel for værdigt trængende konfirmander i Esbjerg kommune og Th. Dahl og hustrus udstyrslegat

Uddeling hvert år før konfirmation til værdigt trængende konfirmander, hjemhørende i Esbjerg kommune. Skatteattest fra Esbjerg Kommune skal vedlægges ansøgningen. Ansøgning påtegnes af konfirmationspræsten eller vedlægges konfirmationsattest.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar