P. Carl Petersens Fond

P. Carl Petersens Fond

Fremme af videnskabelige studier, undersøgelser og arbejder indenfor alle grene af lægevidenskaben - navnlig sådanne, der kan forventes at blive til gavn for syge eller tjene til forebyggelse af sygdom. Uddelingen sker i form af a) Kandidat- og Introduktionsstipendier. I betragtning kan komme kandidater fortrinsvis inden for de første 3 år efter bestået eksamen. b) Scholarstipendier. I betragtning kan komme lægestuderende, der under vejledning og på fuld tid ønsker at arbejde med en lægevidenskabelig opgave. Der søges af vejleder og studerende til et konkret projekt. Ingen hindring for tildeling af stipendium, at forskning gennemføres ved et universitet e.l. i udlandet. Fondens hjemmeside oplyser om retningslinjerne for det kommende uddelingsår samt om kravene til ansøgerkvalifikationer. Der er desuden mulighed for at downloade såvel ansøgningsskema som vejledning på hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar