P. Th. Rasmussen og hustrus Alma Rasmussens Mindelegat til fordel for Blinde og Svagtsynede

P. Th. Rasmussen og hustrus Alma Rasmussens Mindelegat til fordel for Blinde og Svagtsynede

Til bekæmpelse af blindhed her i landet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar