Palace Hotels Hjælpe- og understøttelsesfond

Palace Hotels Hjælpe- og understøttelsesfond

Yder understøttelse til nuværende og tidligere funktionærer eller andre ansatte ved Palace Hotellets virksomhed og disses efterladte som hjælp ved uddannelse, dødsfald, sygdom, ulykkestilfælde og andre situationer, hvor hjælp skønnes påkrævet og hvor offentlig hjælp skønnes utilstrækkelig eller vanskeligt opnåelig. Ansøgning skal indeholde dokumentation/beskrivelse af det forhold der skulle berettige til modtagelse af en legatportion.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar