Partikulier Frederik Henriksens og hustru E. Henriksens Understøttelseslegat

Partikulier Frederik Henriksens og hustru E. Henriksens Understøttelseslegat

Understøttelse af trængende, svagelige kvinder eller enker over 50 år i Sct. Lukas Sogn, Frederiksberg. Legatet kan ansøges i perioden 1. januar til 31. januar hvert år. Der uddeles årligt ca. 11.500 kr. Ansøgning kan også stiles til: Sct. Lukas Sogns kirkekontor, Chr. Richardtsvej 2, 1951 Frederiksberg C.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar