Partikulier K. E. C. Taagerups og hustru Anna Taagerups Legat

Partikulier K. E. C. Taagerups og hustru Anna Taagerups Legat

Støtte til værdige og trængende ugifte kvinder over 30 år, som tidligere har kendt bedre kår.
Yderligere oplysninger: Ansøgninger indkaldes ved annonce i dagspressen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar