Pasilac Silkeborg Personalefond

Pasilac Silkeborg Personalefond

At yde økonomisk støtte til de i SPX Flow Technology, Silkeborg med tjeneste på Pasteursvej ansatte medarbejdere og tidligere ansatte medarbejdere, som er fratrådt på grund af alder eller sygdom, eller til deres nærmeste pårørende, herunder bl.a. hjælp ved sygdoms- eller ulykkestilfælde samt dødsfald. Støtte til specielle aktiviteter, der sigter på forbedring af samarbejdsforhold og miljø.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar