Pastor Jacob Emil Bahts og hustru Hendrikke Jacobine Baht født Johansens Mindelegat

Pastor Jacob Emil Bahts og hustru Hendrikke Jacobine Baht født Johansens Mindelegat

Ydes til efterlevende ægtefælle efter mænd/kvinder, der ved deres død var eller havde været præster for menigheder inden for den danske folkekirke eller for evangelisk-lutherske frimenigheder i Danmark, og som har behov for økonomisk støtte, herunder til boligudgift, rekreationsformål og omkostninger i forbindelse med sygdom. Legatportionerne vil som regel blive tildelt for et år ad gangen i portioner på 3.000 kr. Den omstændighed, at ansøgeren tidligere har oppebåret legatportion, er ikke til hinder for, at der kan søges påny. Ansøges efter annoncering i marts/april.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar