Pastor M. C. Mogensen og Hustrus Legat

Pastor M. C. Mogensen og Hustrus Legat

Til værdigt trængende enligtstillede kvinder over 35 år, som er medlemmer af Folkekirken og bosiddende her i landet, og som er ægtefødte døtre af præster i Folkekirken - bortset fra valgmenighedspræster - der ved deres død eller afskedigelse var ansatte i embeder uden for København, og således at forældreløse præstedøtre skal være fortrinsberettigede. Der uddeles årligt ca. 30.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar