Pastor P. M. Wemmelund og hustru Margrethe Wemmelunds Legat

Pastor P. M. Wemmelund og hustru Margrethe Wemmelunds Legat

Hjælp til personer, der på grund af sygdom er kommet i nød og til unge mennesker, som støtte til videregående uddannelser på fagskoler m.v.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsfrister fremgår af annonce i dagspressen i december måned. Støtte ydes
fortrinsvis til ansøgere, der har tilknytning til Vestsjællands Amt eller Vejle Gymnasium.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar