Peder Kristen Tøftings og Dagmar Tøftings Fond

Peder Kristen Tøftings og Dagmar Tøftings Fond

Til fremme af lægevidenskabelig forskning foretaget af personer tilknyttet Aalborg Sygehus. Legatet kan søges af enkeltpersoner eller grupper, men bestyrelsen kan også yde støtte på eget initiativ. Der skal vedlægges projektbeskrivelse og budget.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar