Peder, Laurids og Maren Kirstine Pedersens Legat (Fond)

Peder, Laurids og Maren Kirstine Pedersens Legat (Fond)

Legatets formål er at yde støtte til ældre, enlige, svagelige eller andre, der uforskyldt er kommet i økonomisk trang.
Yderligere oplysninger: For at kunne modtage støtte skal vedkommende være borger i Sydthy kommune, og sådanne, der har eller har haft tilknytning til først og fremmest Ydby sogn og dernæst Boddum sogn, skal have fortrinsret. Legatbestyrelsen skal, hvis den finder anledning dertil, være berettiget til - til beslægtede formål - at yde støtte ud over de foran fastsatte rammer, men dog indenfor Sydthy kommunes grænser, når blot formålet må karakteriseres som værende almen velgørende eller almen nyttig.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar