Peter Brask-Nielsen Fonden

Peter Brask-Nielsen Fonden

Støtte til almennyttige og alment velgørende formål, f.eks. Frelsens Hær, Røde Kors, Red Barnet, krisecentre med lokal/landsdækkende aktiviteter, organisationer, der støtter uddannelse af forældreløse børn. Kan ikke søges af enkeltpersoner. Der uddeles ca. 100.000 kr. i varierende portionsstørrelser. Ansøgninger, der ikke imødekommes, besvares ikke.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar