Peter E. Buhl’s Fond

Peter E. Buhl´s Fond

Til hjælp til unge mænd og kvinder til etablering eller start af virksomhed indenfor handel, industri eller liberalt erhverv. Til hjælp til ældre til anskaffelse af udvidet hjemmehjælp, m.m.
Yderligere oplysninger: Uddeling finder sted en gang årligt. For at komme i betragtning skal ansøgning med fornøden dokumentation indsendes i tiden 1. april til 1. juni. Er svar ikke modtaget fra fonden senest 1. oktober, er ansøgningen ikke imødekommet. Ansøgningsskema kan rekvireres ved fremsendelse af frankeret kuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar