Peter og Emma Thomsens Legat

Peter og Emma Thomsens Legat

Der uddeles til hjælp og støtte for trængende, flittige, begavede, dygtige, unge mandlige personer fra Danmark, som har dansk indfødsret, således at disse efter bestået studentereksamen eller endt skolegang kan studere ved en af følgende grupper: Universiteterne i Kbh., Århus, Ålborg og Odense, DTU, Tandlægehøjskolerne i Kbh. og Århus, Danmarks farmaceutiske Højskole, Handelshøjskolerne i Kbh. og Århus, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Det kgl. danske Musikkonservatorium, Det jydske Musikkonservatorium, Det kgl. Akademi for de skønne kunster, Det kgl. Teaters dramatiske Elevskoler, Lærerseminarier. Legatet dækker ikke udenlandsophold. Uddeles i portioner á p.t. kr. 115.000 pr. år. Ansøgningsskema fås på den pågældende læreanstalt eller på legatets kontor. Der er kontortid kl. 10-14.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar