Petrus Andersens Fond til minde om missionær I. C. Andersen og hustru og sygehuslæge Elias Andersen

Petrus Andersens Fond til minde om missionær I. C. Andersen og hustru og sygehuslæge Elias Andersen

75% af renterne til dansk studiefond bruges som lån til ubemidlede lægevidenskabelige studerende. 25% som støtte til videnskabelig forskning.
Yderligere oplysninger: Legatets formål er at yde støtte til forskning indenfor sygdomsbekæmpelse, især støtte til kræftforskning. Ansøgninger må indeholde de efter opslagets ordlyd nødvendige oplysninger.
Ansøgninger fra studerende til KU´s Stipendiekontor.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar